Turist

Reseanteckningar från det permanenta äventyret.

Denna webbsida drivs av solenergi. Webbservern och bloggen är utformade med en ambition att radikalt minska energiförbrukningen. Läs mer här.