Turist

Reseanteckningar från det permanenta äventyret.

Denna blogg drivs med hjälp av solenergi. Webbservern och bloggen är också utformade med en ambition att radikalt minska energiförbrukningen. Läs mer om experimentet här.

12 år av Internet, anarki & jävlar anamma!

Under den regniga sommaren 2023 valde jag att gå igenom vad den anarkistiska tidningen Brand skrivit på temat Internet sedan tidningens nystart 2010.

Eftersom jag själv var med under nystarten har jag en nästan komplett samling nummer och särtryck hemma i min bokhylla. Men vissa undantag finns tyvärr och det existerar säkert texter som gått mig förbi. Det ber jag om ursäkt för i så fall.


Under de första åren 2010-2012 skrivs det flera artiklar som på något sätt berör Internet. Nummer 4 2011 har dessutom företeelsen “hack” som ett av två teman för numret.

En klar majoritet av artiklarna från den här tiden är skrivna av personer som existerade runt hackerspace:et Sparvnästet i Stockholm eller gamla Piratbyrån.

Artiklarna rör sig också på en mer ideologisk nivå än rent sakpolitisk eller för den delen teknikspecifik. De handlar om kontroll, frihet och motstånd. Ofta kopplat till infrastruktur, materiella rättigheter och rätten till kunskap/verktyg. Det är svårt att inte se ett ideologiskt arv från piratrörelsen på tidigt 2000-tal.

“Framtidens internet kommer både ge oss musik och film i våra telefoner, högupplöst bild i 3D på plattskärmarna, mer underhållning än vi någonsin kan konsumera. Men ett sådant Internet kan likväl begränsa oss från att kommunicera med andra protokoll och mjukvaror, som det inte finns en direkt vinst för operatörerna att stödja. På så sätt riskerar vi att både klippa banden människor emellan, och samtidigt begränsa mångfalden i den information som når oss dagligen.” Christopher Kullenberg

Internets infrastruktur – protokoll, servrar och tjänster – ifrågasätts. Med fokus på “hack” sätts en tydlig anarkistisk prägel på att “ta makten” över den värld man existerar i. Både i form av kunskap om den och genom direkt intervention med den.

Men redan här börjar artiklar ta upp sociala effekter av vår relation till sociala medier. Texter om hur man skall hantera högerpersoner och hat i kommentarsfälten är ett exempel.

Och nu sker också en förflyttning i hur Brands artiklar skriver om Internet. Majoriteten av alla artiklar som rör Internet har nu något av dessa fokus:

  1. Hur en produkt/produkter som finns på Internet påverkar oss (individ eller politisk rörelse)
  2. Hur vi (politisk rörelse) kan använda oss av en produkt/produkter som existerar på Internet

Det kan till exempel handla om hur nätdejting omformar vårt sätt att ingå relationer med andra människor, hur sociala medier format de spanska krisprotesterna eller vilken roll bloggar kan ha för arbetsplatsorganisering underifrån.

När jag läser Brand 2013-2017 får jag en känsla för att man accepterat hur kommunikation på internet fungerar och vilka verktyg som erbjuds. Istället nöjer man sig med att ha en kritisk läsning av dem och förhåller sig till denna när man väljer hur man använder dem.

Det finns givetvis undantag under denna period. Nätskymning av Rasmus Fleischer är en sådan artikel. Men också Samira Ariadad’s läsning av författarkollektivet Tiqqun’s pamflett Cybernetikens hypotes.

2017 börjar med det stora numret på temat Organisera dig på nätet. Här möts med försiktig kritik den anarkistiska rörelsens exil till stora plattformarna av, min kära men sorgligt nog bortgång vän, Olle Eriksson (och Mats Runvall) som arbetade med den nätbaserade publikation Yelah.

I övrigt syftar numret till att återge “positiva exempel och uppmana till organisering på nätet”. Där dagens Internet omskrivs är det utifrån just vår relation till givna verktyg och plattformar. Snarare än frågan om vilka verktyg och plattformar vi behöver och hur de skall organiseras.

Men det finns också en ny kritik som börjar bubblar fram. Och den riktas mot hur verktygen och plattformarna förvaltas. En kritik som börjat växa fram i västvärlden vid den här tiden. Riktad mot att fåtalet företag fått för mycket makt och inflytande. Mot brist på insyn och personlig integritet.

Men samtidigt så är det tydligt att man anser sig var beroende av verktygen och plattformarna för att över huvud taget kunna organisera och mobilisera. Man måste helt enkelt “finnas där folk finns” och några alternativ verkar inte finnas att tillgå.

Kanske är jag elak. Men när jag läser Brand från mitten på 2000-talet saknar jag en egen kritiskt förhållningssätt till Internet. Den kritik jag läser i Brand från denna tid är kanske relevant men också ofta hämtad från annat håll. Röster tillhörande Shoshana Zuboff, Mariam Kirollos och även Karin Pettersson (Aftonbladet kultur) tycks eka mellan papperspärmarna.

Men i början av 2020-talet händer det något igen. Återigen skrivs det artiklar som inte tar dagens Internet för givet. Fokuset är inte längre på de fåtal plattformar eller produkter vi redan förväntas ha en relation till.

Tommy Sundvall skriver om ett möjligt demokratiskt internet när han intervjuar Friprogramvarusyndikatet. Fildelning och hacking är ämnen som åter syns i tidningen. Det kanske andas nostalgi. Men också en frihet att slippa förhålla sig till Facebook, Twitter, Apple och Google för en liten stund.

Men även nya antikapitalistiska perspektiv dyker upp. Ismael Mohall analyserar hur värden skapas och cirkulerar inom plattformskapitalismen (och gigekonomin). Tor Gasslander skriver om molntjänsternas bristande ekologiska hållbarhet och hur kapitalet underkastade sig hackerkulturen.

Anarkism och jävlar anamma

“Brand är en anarkistisk tidning, av och för den utomparlamentariska vänstern.”

Vad betyder det att en tidning är anarkistisk när det kommer till dess kritik av Internet; dess infrastruktur, verktyg som erbjuds och rörelsens relation till dessa?

Tidningen Brand (och den större delen av svensk utomparlamentarisk vänster) borde kunna räknas till det som av Lucien van der Walt och Michael Schmidt beskrivs som massanarkism (till skillnad från insurrektionell anarkism som for sägas haft en marginell roll i Sverige).

I nästa del i detta svarta hål om autonoma vänstern och dess relation till Internet sedan 2000-talet skall jag ägna mig åt vad det betyder att “prefiguring a new world” under det senkapitalistiska Internet.


Artiklar i urval från Brand #1/2010 till #1/2023

Brand 1 - 2010

Commonism - allmänningar som strategi av Nick Dyer-Witheford. – Skriver bland annat om commonism och inhängandet (enclosure) på internet. Fri mjukvara, privatpersoners skapanden och social data.

Brand 2 - 2010

Flygplatssamhället av Rasmus Fleischer – Här nämns i korthet hur Flygplatssamhället påverkar internet som blir allt mer kontrollerat och övervakat.

Här slutar allmän väg av Christopher Kullenberg – Christopher skriver essä-aktigt om kontroll, flöden, infrastruktur och motstånd. Ämnen som berörs är t.ex. makten över infrastrukturen (vägar, avlopp, Internet), kommersialisering och nätneutralitet.

Brand 4 - 2011

Hacktivism av tre stycken hackerspaces; Sparvnästet, forskningsavdelningen och Göteborgs Hackerspace, samt Samira Ariadad – Handlar framför allt om vad hacking faktiskt är.

Hacka tillsammans av Samira Ariadad – Här intervjuas de tre hackerpacen Sparvnästet, forskningsavdelningen och Göteborgs Hackerspace om hacking som social princip, kabel-TV-internet och angrepp vs konstituerande-politik.

Den anonyma svärmen av Marcin De Kaminski – Marcin skriver en historia om vilka Anonomous är och hur de formats över åren. Samt tar upp dess svenska tendens och berör snabbt Wikileaks och Assange-gate.

På tar du kommentarsfajten - Daniel Wiklund – Daniel skriver en kort guide för hur man bemöter oliktänkande på internets kommentarsfält. Detta var antagligen innan rasisttrollens totala hegemoni.

Brand 2 - 2012

Notis: Kunskapsfabriken – Handlar om kunskapsfabriken som bland annat digitaliserade och tillgängliggjorde studenlitteratur både digitalt och fysiskt.

Brand 4 - 2012

Näthat och annat hat - Anna-Klara Bratt – Anna-Klara skriver bl.a. om hur hatets frammarsch i kommentarsfälten kan tänkas påverka samhällsklimatet.

Elliot Baron recenserar Hypertext consciousness av Mattias Elftorp – Mattias bok är skriven med sidhänvisningar kors och tvärs som en ankarlänkande hypertext. Elliot reflekterar över detta simpla men revolutionerande sättet att läsa på, kopplat till Internet.

Brand 4 - 2013

04_THE MODEL av Samira Ariadad – Samira läser författarkollektivet Tiqqun’s Cybernetikens hypotes. Skriver om Internet som cybernetikens avkomma, styrning och liberalismens död.

Brand 1 - 2014

Besatt av snygghet av Roland Paulsen – Roland skriver om hur dejtingsajter, sex och kärlek på internet gör oss kalkylerande.

Brand 2 - 2014

Kämpa tillsammans! – Samira Ariadad intervjuar arbetsplatsaktivisten Henrik Johansson om bloggar och sociala mediers funktion för självundersökningar och kunskapsspridning bortom arbetsplatsen.

Den spanska teknopolitiken av Mikael Brunila – Mikael skriver om det spanska kollektivet DatAnalysis15M som “försökt begripa vilken roll sociala medier spelat för den spanska krisrörelsen”. Han belyser hur man använt främst twitter för att både mobilisera protester och sprida sin egen bild av vad som händer på gatorna. Något man enligt analysen lyckades stort med.

Brand 3 - 2014

Nätskymning av Rasmus Fleischer – “Som en ren bieffekt har den nya reklamindustrin även skapat möjligheter till politisk mobilisering.” Rasmus skriver om övergivna idéer om nätfrihet. Och fokuserar istället på framtida självkontroll och självorganisering för ett annat möjligt Internet.

Brand 1 - 2017

Stora numret om organisering på Internet – Här blandas historiska erfarenheter från olika internetprojekt med praktiska råd om hur man skriver. Relationen till sociala medier börjar bli tvådelad. Kritiken mot företagen och bristen på makt och insyn finns där. Men man upplever ändå starkt att det är “där vanligt folk finns” och man måste också använda dessa kanaler för att “nå ut”. Det saknas i stort en framtidsvision för vänstern.

Brand 4 - 2019

Gör upp med övervakningssamhällets myter av Saga Cavallin – En stridstext mot övervakningssamhället som också fokuserar på Internet. Diskussionen är nu tydligt influerad av senaste årens kritik mot det som kallas för “surveillance capitalism”.

Brand 3 - 2020

Svart hatt, vit hatt av Tor Gasslander – En personlig betraktelse på hur kapitalet och hackarna samtidigt förstod hackarnas värde, och därmed slutade vara samhällsomstörtande.

Brand 2 - 2021

Kampen för ett demokratiskt internet av Tommy Sundvall – En intervju med Friprogramvarusyndikatet om deras organisation och de tjänster de erbjuder. En av de första texterna som lyfter visionärt projekt där organisationsformen och infrastrukturen är i fokus och inte innehåller eller användarna.

Brand 4 - 2021

Fem anledningar att fildela 2022 + Den enda fildelningsguiden – Denna text kommer från bloggen Den enda alternativet och handlar rätt och slätt om varför man skall skippa streamingtjänster och börja fildela istället. Dessutom finns en enkel guide för hur man kommer igång med olika fildelningstjänsten. Tydligt är att sätten att fildela inte verkar utvecklats de senaste 10 åren. Soulseek och torrents är främsta tipsen.

Brand 1 - 2022

Det huvudlösa molnet av Tor Gasslander – En kritisk läsning av molntjänsternas infrastruktur utifrån då galoperande energikostnaderna. Här lyfter tor också blicken från de elaka företagen och övervakningskapitalismen till internets infrastruktur som sådan.

Brand 2-3 - 2022

Plattformskapitalism: mellan extraktion och rentiärism av Ismael Mohall – Ett försök till en marxistisk förståelse av värdepoccesserna inom plattformskapitalismen. Analyser av gigekonomins avgiftssystem, plattformar och öppningar för nya kamper.