Turist

Reseanteckningar från det permanenta äventyret.

Denna blogg drivs med hjälp av solenergi. Webbservern och bloggen är också utformade med en ambition att radikalt minska energiförbrukningen. Läs mer om experimentet här.

Veckans länkar: Hemarbete, övervakning och motstånd

Under covid-pandemin var det många som högt basunerade ut att “arbeta hemifrån” är den nya grejen, och det kommer inte försvinna. Själv blev jag misstänksam. Arbetsplatser har ju ändå uppkommit av en anledning.

Innan industrialiseringen slog igenom var det vanligt med hemindustriarbeten i Sverige. Framför allt kvinnor arbetade med sömnad från sina hem under veckorna och leverade till industrin till helgen. Detta gav dem en rätt stor autonomi i hur de organiserade uppdelningen mellan arbete och hemarbete.

Men denna typ av arbete är inte förenligt med kapitalism, där de som arbetar inte säljer resultatet av sitt arbete utan den direkta tillgången till arbetets potens, över en viss tid.

För detta krävs att den som köper dess tillgång också kan utföra kontroll över själva arbetet. Att centralisera arbetet till en plats där arbetsköparen kan göra så är alltså en förutsättning. Det vill säga en arbetsplats.

https://www.dn.se/kultur/carl-cederstrom-arbetsgivarnas-overvakning-av-de-anstallda-fortsatter-och-har-flyttat-in-i-hemmen/

Företagsekonomen Carl Cederström skriver i Dagens Nyheter om hur anställda inom tech-branschen nu börjat återvända till arbetsplatsen efter pandemins tid av hemarbete. Paradoxalt nog för att undvika eller minska kontroll från sina arbetsgivare.

Cederström beskriver hur företagen utvecklat programvaror som övervakar, mäter och för statistik över hur de anställda sköter sina jobb från hemmet. I brist på andra motståndshandlingar blir en återgång till den forna fysiska övervakningen lockande.

https://www.thesaturdaypaper.com.au/life/technology/2024/01/25/the-companies-monitoring-online-staff-productivity

Kurt Johnson har också i veckan publicerat en artikel i den Australiensiska tidningen The Saturday Paper om den blomstrande marknaden för “bossware”, i Australien och Kanada.

Här intervjuas Lisa Kresge (Technology and Work Program hos UC Berkeley Labor Center) som lyfter fram ytterligare ett hot med denna nya digitala arbetsplatsövervakning.

“We have no idea whether or not these systems are actually working, different layers of problems that can be introduced with zero oversight”

När Johnsson själv utsätter sig för dessa “bossware”-program uppenbarar sig samma problem. Det är stört omöjligt att konfigurera dem så att mätningarna om han är produktiv eller ej blir rättvisa.

Oavsett så blir vi bestraffade. Rätt eller fel, så måste statistiken få fälla en avgörande dom.

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/l3G6Ek/mattias-beijmo-om-overvakning-av-anstallda

Mattias Beijmo lyfter istället upp svenska exempel på samma tendens i en krönika i Aftonbladet. Det som Beijmo kallar för “datadriven ledarskapskultur” driver svenska företag, även statligt ägda sådana, att samla in och spara allt mer data över de anställda.

Även Mattias tycks i sin krönika sakna motståndshandlingar och konstaterar trött att “[d]et är dags för fackförbunden att stämma i bäcken, en gång för alla”.


Sammanfattning

Den övervakning som anställda inom tjänstesektorn nu upplever har länge varit verklighet för de som arbetat inom t.ex. åkeri eller lager och stuveri. Något som man kan läsa mer om i t.ex. Mikael Nybergs bok Kapitalets automatik.

Motståndshandlingen att återvända till arbetsplatsen tycks därför blekna. Som Beijmo skriver begränsas inte den nya digitala övervakningen till våra hem. De kommer med största sannolikhet att följa med oss tillbaka till våra arbetsplatser.

Där vi i framtiden kommer ha både fysiska och digitala öron och ögon som vakar över oss.