Turist

Reseanteckningar från det permanenta äventyret.

Denna blogg drivs med hjälp av solenergi. Webbservern och bloggen är också utformade med en ambition att radikalt minska energiförbrukningen. Läs mer om experimentet här.

Mysigt med Mastodon och interoperabilitet

Både Anders Svensson och Samuels Bitar har nyligen bloggat om sociala medier och Mastodon. De har båda två konstaterat att de uppskattar den trevliga kulturen på Mastodon i motsatts till den som råder på till exempel Facbook eller Twitter/X.

Och jag kan bara hålla med. Kulturen på de instanser som jag kommunicerar med och bor på är verkligen ojämförbar med den på andra sociala medier. Jag ska inte försöka mig på att analysera exakt varför det är så. Men ett tråkigt svar på den frågan är nog att kulturen är mer homogen där.

Samtidigt tycker jag att det är missvisande att jämföra Mastodon med Twitter/X eller Facebook. Det riskera att göra förväntansfulla migranter besvikna. I bästa fall kan man kanske jämföra Mastodon med hur folk en gång i tiden använda Facebook eller Twitter/X.

Det är mer personligt, vardagligt och mer “samtal”. Det är mindre shitposting, godhetssignalering och kulturkrigande.

Och oavsett anledning så tycks flera av oss trivas rätt bra här. Varje samtalsämne måste inte bli en infekterad diskussion. Det är, trots sin homogenitet, högt i tak bland mina instanser. Personer jag uppenbart skulle stört mig på på Twitter/X följer jag med ro på Mastodon.

Interoperabilitet och frihet

Men kulturen är trots det inte vad jag uppskattar mest med Mastodon. För mig är det möjligheten och friheten att själv konfigurera Mastodon som lockar.

Interoperabilitet är förmågan hos olika system, ofta i datorsammanhang, att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra. Wikipedia

Det betyder bland annat att jag själv kan styra över vilket flöde av data som mitt Mastodon skall navigera sig inom. Jag har valt en instans som består av folk med liknande intressen som mig. Den delar också i stort mina värderingar av vilka instanser som vi inte är intresserade av att kommunicera med och vilka sociala regler som bör styra våra samtal.

INDIEWEB.SOCIAL is an instance focused on the evolution of #Openweb, #Indieweb, #Fediverse, #Mastodon, #Humanetech and #Calm technologies. indieweb.social

Utöver det har jag också gjort en del egna val för ämnen jag helt vill ignorera, om känsliga bilder bör döljas automatiskt eller instanser och konton jag vill ignorera.

Uppenbarligen har jag också valt att följa konton som jag är intresserad av. Men här kommer interoperabiliteten i ActivityPub (protokollet som Mastodon använder) som gör den stora skillnaden. Jag följer nämligen mycket mer än andra Mastodon-användare.

Fediversum

Vissa tjänster på internet har byggt egna botar som kommunicerar nyheter, uppdateringar och förändringar till Mastodon. Exempel på sådana är @kamratpostaren@radikal.social och @mediakollen_bot@social.spejset.org. Andra webbsidor har implementerat stöd för ActivityPub och möjliggör för mig att följa dem via Mastodon. Till exempel bloggen Det Glada Tjugotalet.

Men det finns också andra tjänster i fediversum som bygger på ActivityPub. Till exempel videostömtjänsten PeerTube där jag följer flera konton på instanserna kolektiva.media och makertube.net. Det finns också tjänster som Pixelfed som riktar sig mot folk som framför allt vill dela eller följa fotografi eller bildkonst.

För oss som gillar att bygga saker

God interoperabilitet fungerar ju som bekant åt alla håll. Och jag använder Mastodon som en källa för flera digitala verktyg som jag håller på att bygga och underhålla.

Eftersom vissa konton jag följer – t.ex. Cory Doctorow som också skriver mycket om interoperabilitet – tenderar att skriva toots i form av wall-of-text har jag byggt ett liten tjänst som automatiskt gör om dessa trådar av inlägg till E-pub-böcker och skickar till min läsplatta, allt eftersom de publiceras.

Alternativ till vad?

Som ni ser så är det jag beskrivit något helt annat än det som Twitter/X eller Facebook erbjuder. Mastodon erbjuder inte samma sak men med charmigare innehåll. Det erbjuder något helt annat, eller snarare det erbjuder mig att själv göra det till något helt annat.

Och det är det som charmar just mig.